GMINNY TURNIEJ EKOLOGICZNO - ZDROWOTNY

Dnia 24 maja w naszej szkole odbył się Gminny Turniej EkologicznoZdrowotny pod hasłem "Żyję zdrowo w czystym środowisku", przygotowany w ramach programu "Trzymaj formę".

Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy o zdrowym stylu życia i integrację młodzieży.

Nad przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja w składzie:

 • p. Grażyna Woźniak - dyrektor Gimnazjum
 • p. Mirosława Orlik – asystent, pracownik PSSE w Lubartowie
 • p. Anita Dobrzyńska – pedagog szkolny
 • p. Anna Sobolewska – nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej w Brzostówce
 • p. Justyna Piłka - nauczyciel biologii w Gimnazjum.

W pierwszej części spotkania pani Mirosława Orlik przedstawiła bardzo ciekawą prezentację na temat zagrożeń z lasu. Prelekcja dotyczyła między innymi różnorodności grzybów jadalnych i trujących, objawów zatruć grzybami, zasad prawidłowego grzybobrania oraz profilaktyki chorób odkleszczowych.

W drugiej części turnieju trzyosobowe drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:

 1. 1.prezentacja plakatu na temat "Żyję zdrowo w czystym środowisku"
 2. 2.konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu
 3. 3.quiz o szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania dopalaczy
 4. 4.scenka rodzajowa - antyreklama palenia papierosów
 5. 5.test wiedzy ekologicznej
 6. 6.przysłowia i powiedzenia
 7. 7.postanowienia proekologiczne
 8. 8.konkurencja sprawnościowa

Uczniowie dobrze zaprezentowali się w poszczególnych zadaniach i wszyscy świetnie się bawili.

Wyniki turnieju:

    I miejsce klasa III A Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej

II miejsce klasa III B Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej

   III miejsce klasa VII Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

   IV miejsce klasa VIII Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej                                                                                                                          

 Zwycięskie drużyny odebrały dyplomy z rąk Pani Dyrektor Grażyny Woźniak.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sernikach.

Dziękujemy Pani Mirosławie Orlik za wieloletnią współpracę w realizacji programów oświatowo – zdrowotnych, w tym programu "Trzymaj formę".