POKAZY PIERWSZEJ POMOCY

Dnia 3 czerwca w naszej szkole miały miejsce POKAZY PIERWSZEJ POMOCY.

Prowadzili je ratownicy medyczni: pani Kinga Listosz i pan Jakub Filipiuk.

Prowadzący przedstawili działania podejmowane w różnych sytuacjach zagrażających życiu

i zdrowiu człowieka między innymi: postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zadławienie, omdlenie, udar, zawał mięśnia sercowego, rany, krwotoki, złamania

i zwichnięcia.

     W czasie warsztatów uczniowie ćwiczyli praktycznie swoje umiejętności i wykazali się dobrą znajomością tematu.

Pani Kinga i pan Jakub odpowiadali też na różne pytania związane ze swoją codzienną pracą.  
     Bardzo dziękujemy za zorganizowanie tego spotkania i wyrażamy wielkie uznanie dla pracy ratownika medycznego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.