Dokumenty szkolne

 

                                            

     Statut                               Program Profilaktyki  

 

                          

Program Wychowawczy        Koncepcja Pracy Szkoły

 

pdf                          pdf

Druki usprawiedliwień i zwolnień     Regulamin usprawiedliwiania nieobecności 

pdf                         

Regulamin dowożenia