Informacje dla uczniów

 

 Zmiany w Statucie - uchwała Rady Pedagogicznej

nr 9/2017 z dnia 20 września 2017 r.

 

Przypomnienie zasad oceniania do pobrania Paragraf 50 Statutu.

Terminarz:

 

niebieski wb

Savoir –vivre czyli o zasadach dobrego wychowania

 

Zachęcamy uczniów do korzystania z bezpłatnych, dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego  e - podręczników - www.epodreczniki.pl.

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania po zmianach od 1 września 2015 r.