Informacje dla uczniów

 Jadłospis  21-30.05.2018

 

pdf

Zajęcia pozalekcyjne

 

 Jadłospis   23-27.10.2017 r., 30.10-03.11.2017 r.

 

 Zmiany w Statucie - uchwała Rady Pedagogicznej

nr 9/2017 z dnia 20 września 2017 r.

 

Kalendarz  roku szkolnego 2017/2018

............................................................................

 

2016/2017

 

Przypomnienie zasad oceniania do pobrania Paragraf 50 Statutu.

Terminarz:

 

18.05.2017 r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i/lub naganną z zachowania

 

18.05.2017 r. - zebranie z rodzicami; poinformowanie o zagrożeniach

 

8.06.2017 r. - wystawienie przewidywanych ocen i poinformowanie uczniów.

 

12.06.2017 r. - poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach rocznych zgodnie z paragrafem 55 Statutu.

 

14.06.2017 r. - wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

19.06. 2017 r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej; zatwierdzenie wyników klasyfikacji za rok szkolny 2016/2017.

 

23.06.2017 r. zakończenie zajęć w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 Jadłospis   22.-26.05.2017 r.

niebieski wb

Savoir –vivre czyli o zasadach dobrego wychowania

 

JADŁOSPIS       20-24.03.2017 r.         27. - 31.03.2017 r.

 

Przypomnienie zasad oceniania do pobrania Paragraf 50 Statutu.

Terminarz:

03.01.2017 r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i/lub naganną z zachowania

04.01.2017 r. - zebranie z rodzicami; poinformowanie o zagrożeniach

14.01.2017 r. - bal gimnazjalny

16. - 29.01.2017 r. - ferie zimowe

02.02.2017 r. - propozycje ocen półrocznych

09.02. 2017 r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej; zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze 2016/2017

11.02.2017 r. - dyskoteka choinkowa

16.02.2017 r. - zebranie z rodzicami

 

Egzamin próbny klasy III odbędzie się w dniach:

29.11.2016 r. (wtorek) część humanistyczna

30.11.2016 r. (środa) część matematyczno-przyrodnicza

01.12.2016 r. (czwartek) część język obcy (j. angielski i j. niemiecki).

Uczniów klasy III obowiązuje strój galowy i zachowanie wszystkich procedur  jak na egzaminie właściwym.

 

 Jadłospis 19. - 22.12.2016 r.

 

 Harmonogram wycieczek 2016/2017

 

Kalendarz imprez i uroczystości szkonych 2016/2017

 

 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

............................................................................................

2015/2016

Przypomnienie zasad oceniania na koniec roku szkolnego 2015/2016

sprawdź - § 50 Statutu

 

 

OGŁOSZENIA

1. We wtorek (12.01.2016 r.) będą dostarczone do Gimnazjum jabłka. Zapraszam rodziców po ich odbiór w godzinach 10.00 – 15.00.
2. W piątek (15.01.2016 r.) w szkole będą wykonywane zdjęcia.
3. W sobotę (16.01.2016 r.) w godzinach 16.30 – 21.30 dyskoteka choinkowa z poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców. Prosimy o dostarczenie wychowawcom pozwoleń od rodziców do 15.01.2016 r. Serdecznie zapraszamy.
4. Rada klasyfikacyjna po I półroczu odbędzie się 22.01.2016 r. (piątek). Proszę sprawdzić przewidywane oceny w dzienniku elektronicznym; średnia ważona zgodnie z obowiązującym przedziałem – Wewnątrzszkolny System Oceniania § 50 Statutu Gimnazjum.
5. Przypominam, że ferie zimowe dla województwa lubelskiego są w terminie 15 – 28.02.2016 r.

 

 

Zachęcamy uczniów do korzystania z bezpłatnych, dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego  e - podręczników - www.epodreczniki.pl.

 

Egzamin próbny dla klasy III odbędzie się w dniach 8-10.12.2015 r. (wtorek - czwartek).

 

Jadłospis   25.04 - 29.04.2016 r.

 

Konkurs literacki - Nie dopalaczom

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania po zmianach od 1 września 2015 r.

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu w roku szkolnym 2015/2016

 

Harmonogram konkursów na rok szkolny 2015/2016 - zapraszamy do uczestnictwa.

 

Harmonogram wycieczek na rok szkolny 2015/2016 - "PODRÓŻE KSZTAŁCĄ"

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016