TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY SERNIKI

 

    W dniu 09.01.2019r.  Gimnazjum w Woli Sernickiej było organizatorem Gminnego Turnieju w Piłce Halowej o Puchar Wójta Gminy Serniki. Inicjatorem Turnieju był Wójt Gminy p. Paweł Woźniak, który ufundował puchary, statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz napoje i ciasto dla zawodników. W Turnieju wzięło udział 15 drużyn dziewcząt i chłopców w kategoriach: klasy VI i młodsi oraz klasy VII-VIII i III Gimnazjum. Zawody rozpoczęła Dyrektor Gimnazjum p. Grażyna Woźniak. Pani dyrektor powitała przybyłych gości – Wójta Gminy Serniki p. Pawła Woźniaka, członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w osobach, Józef Barszczyk, Michał Pydyś, Ewa Dzido-Gołębowska, wz. Magdalena Pomorska, Czesław Woźniak, Piotr Szych oraz zawodników i ich opiekunów. Zawody rozgrywane były w poszczególnych kategoriach systemem „każdy z każdym”.

Wyniki turnieju:

DZIEWCZĘTA KL. VII – VIII, GIMNAZJUM

 

X

 SP WOLA SERNIKA

GIMNAZJUM

BRZOSTÓWKA

pkt

bramki

 

miejsce

 

 SP WOLA SERNIKA

X

0 : 1

1 : 1

1

1 : 2

(+2)

 

II

 

GIMNAZJUM

1 : 0

X

1 : 0

6

2 : 0

 

I

 

 BRZOSTÓWKA

1 : 1

0 : 1

X

1

1 : 2

(+1)

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHŁOPCY KL. VII – VIII,  GIMNAZJUM 

X

SP WOLA SERNIKA

GIMNAZJUM

BRZOSTÓWKA

SERNIKI

pkt

bramki

 

miejsce

 

SP WOLA SERNIKA

X

4 : 3

5 : 1

7 : 1

9

16 : 5

 

I

 

GIMNAZJUM

3 : 4

X

2 : 0

6 : 0

6

11 : 4

 

II

 

BRZOSTÓWKA

1 : 5

0 : 2

X

7 : 0

3

8 : 7

 

III

 

SERNIKI

1 : 7

0 : 6

0 : 7

X

0

1 : 20

 

IV

 

 

 

3

4

Najlepszymi zawodnikami Turnieju w poszczególnych kategoriach byli:

         Dziewczęta młodsze – Oliwia Stachyra (Brzostówka)

         Chłopcy młodsi          - Jakub Marzęda  (Wola Sernicka)

         Dziewczęta starsze – Wiktoria Marzęda (Gimnazjum)

          Chłopcy starsi         - Kacper Pietrzela (Wola Sernicka)

              Najlepszymi bramkarzami zostali:

           Dziewczęta młodsze – Dominika Lipska (Nowa Wola)

         Chłopcy młodsi          -  Michał Baran (Brzostówka)

         Dziewczęta starsze  – Klaudia Woźniak (Brzostówka)

         Chłopcy starsi          - Jakub Woźniak  (Gimnazjum)

        Najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki, trzy najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymały puchary a pozostałe drużyny dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał Pan Wójt Paweł Woźniak oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Józef Barszczyk. Na zakończenie Pani Dyrektor Grażyna Woźniak jeszcze raz podziękowała władzom Gminy za patronat nad Turniejem oraz wszystkim drużynom za udział w Turnieju.

 

CHŁOPCY KL. VII – VIII,  GIMNAZJUM