Pedagog

Kto to jest pedagog ?

Pedagog szkolny to ( według Encyklopedii pedagogicznej)

Osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

 

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie. Można jednak stwierdzić, że współcześnie podobne problemy nękają większość społeczeństwa, dlatego funkcja pedagoga oraz jego zadania odnoszą się przede wszystkim do specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w określonym wieku szkolnym.

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. Aby je poznać musi nawiązać kontakt z uczniami, ale przede wszystkim obserwować ich zachowanie i wychwytywać wszelkie nieprawidłowości, które mogą świadczyć o problemach. W tym celu może także analizować oceny ucznia, prowadzić specjalistyczne testy i badania, rozmawiać z jego wychowawcą i nauczycielami, czy też rodziną. Pedagog szkolny powinien także współpracować z instytucjami , które prowadzą działalność na rzecz dzieci.

 

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Statut § 33 rozdział V.

 

 

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

 

Pedagog to osoba, która wysłucha , stara się zrozumieć , doradzi , podpowie , nie wyśmieje, nie ocenia.

 

Drogi uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

 • Czujesz ,że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
 • Masz problemy natury rodzinnej, osobowościowej
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami
 • Czujesz się skrzywdzony, wyśmiany
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Potrzebujesz z kimś porozmawiać na ważny dla Ciebie temat

 

 

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

 

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy.

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2018-2019

 

Środa              11.50 - 12.35

Czwartek         12.40- 13.25

Czwartek         13.40- 14.25

Piątek                8.00 - 8.45

Piątek               9.50 - 11.30