Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 

W dniu 26 marca w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyły się Eliminacje Powiatowe XXXVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań dotyczących pożarniczego rzemiosła, pomocy przedmedycznej, ekologii oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Z każdej grupy wyłoniono po 3 uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie z testem.
W dalszej części musieli się oni wykazać wiedzą o tematyce ratownictwa medycznego, znajomością sprzętu pożarniczego oraz umiejętnością prawidłowego zareagowania w sytuacji zagrożenia. Uczeń naszego Gimnazjum Mikołaj Barszczyk zajął II miejsce w swojej grupie wiekowej. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.