Cybernauci

Warsztaty o cyberprzemocy.

    W dniach 22-23 marca 2017 roku w szkole odbyły się warsztaty dla uczniów i nauczycieli na temat cyberprzemocy w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt:,,Cybernauci i Cyfrowobezpieczni.''   Kompleksowe projekty mają na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci. Skierowane są do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i  nauczycieli.  Zadaniem tych projektów jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Warsztaty odbyły się w klasie pierwszej i drugiej, prowadziła je pani trener Agnieszka Jarmuł.